Saudagata 15 – Remontering Skifer

Satt raskt i gang prosjektet. Veldig effektive.

Brukte den tiden de hadde forespeilt oss.

Ryddet etter seg. Kan anbefale dem til skift av skifertak. Profesjonelt utført.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on tumblr
Share on telegram